เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับวิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร – ผู้เรียนจะได้รับความรู้ และทักษะอย่างครบวงจร ผ่านการปฏิบัติงานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ และก้าวไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการ โดยเปิดสอนระดับ- ปวช.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ – ผู้เรียนจะมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ โดยผ่านการเรียนรู้ในเรื่องการใช้โปรแกรมการจัดการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การใช้โปรแกรมสำเ ...

อ่านต่อ

สมัครเรียน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
ช่างก่อสร้าง
โลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์

สมัครเรียน

"เรามีประสบการณ์ในการสอนโดยทีมบุคลากรที่มีคุณภาพ"

รางวัลเกียรติยศ

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด, โลจิสติกส์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด, การจัดการโลจิสติกส์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าสู่ระบบสมาชิก

กรุณาระบุ

Hide กรุณาระบุ

หากลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อวิทยาลัย โทร 02 9082392-4